Kan ett fordon vara kopplat till flera konton samtidigt?

Ja, fler än en person kan ha samma bil registrerad i LinPark. Vem som betalar för parkeringen beror på om parkeringen sker via appen på en utomhusparkering eller automatisk i ett parkeringshus eller markparkering med bomsystem och registreringsnummeravläsning. Sker parkeringen via bomsystem är det den personen som registrerade bilen först på sitt LinPark-konto som blir det så kallade huvudkontot och som då alltid får betala parkeringen. Sker parkeringen via appen betalar den som parkerar bilen.
Dukaten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.