Kan jag koppla ett månadsabonnemang till LinPark?

Det går utmärkt, det finns abonnemang både för parkeringshusen och för två zoner utomhus. Månadsabonnemang tecknas enklast i kundportalen. Där kan du även flytta abonnemanget mellan olika fordon.

När du har abonnemang i ett parkeringshus fungerar LinPark på precis samma sätt som vanligt. Skillnaden är att du debiteras en fast månadskostnad istället för vid varje parkeringstillfälle. Vill du parkera i ett P-hus där ditt abonnemang inte är giltigt fungerar LinPark som vanligt och du debiteras enligt ordinarie timtaxa.

När du har abonnemang i någon av utomhuszonerna behöver du inte använda appen varje gång du parkerar. Parkeringsvakterna ser att ditt fordon är kopplat till ett abonnemang i sina handdatorer.
Dukaten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.