Hur hanterar ni all snö?

Det är vackert med snö, men den ställer också till det lite i stadsmiljön. Dukatens entreprenörer snöröjer och halkbekämpar i så hög utsträckning de har möjlighet. I vissa fall är det praktiskt svårt då det står bilar parkerade på en del av platserna när entreprenören är på plats. De är också tvungna att utnyttja några platser för att lägga den röjda snön på.

Har du synpunkter på vår snöhantering får du gärna höra av dig till oss på Dukaten, ange då vilket område det handlar om.

De kunder som har en förhyrd plats ansvarar själva för att den är brukbar.
Dukaten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.